Vormvastgoed English website

Winkelcentrum De Koperwiek - Capelle a/d Ijssel

Afbeelding nieuws

Van der Vorm Vastgoed kiest Top Vastgoed voor de herontwikkeling voor het Winkelcentrum de Koperwiek in Capelle a/d IJssel. Van der Vorm heeft haar gedeelte van het winkelcentrum reeds vanaf  de jaren ’70 in bezit.

Top Vastgoed heeft plannen ontwikkeld om de Koperwiek in 3 fasen uit te breiden en te moderniseren. De plannen gaan uit van een  verbetering van de structuur van het winkelcentrum en een toevoeging van landelijke trekkers en modeformules.

De Koperwiek is het hoofdwinkelcentrum van Capelle aan den IJssel. De zuiderpassage is eigendom van Van der Vorm. De noordelijke passage is van Wereldhave. Beide eigenaren zijn in overleg met de gemeente  bezig met planvorming voor de uitbreiding van .het winkelcentrum.

Voor meer informatie: Top Vastgoed, Patrick van Lammeren, 06 55 301 334

Plannen voor winkelcentrum de Koperwiek

Een belangrijk onderdeel van het stadshart van Capelle aan den IJssel is winkelcentrum De Koperwiek (http://www.dekoperwiek.nl). Dit winkelcentrum, in totaal circa 22.500 m2 groot, heeft twee eigenaren. Van der Vorm Vastgoed is eigenaar van het zuidelijk deel met een oppervlak van circa 13.500 m2.


Samen met de eigenaar van het Noordelijk deel en Gemeente Capelle zijn door Van der Vorm plannen gemaakt voor een mogelijke uitbreiding van in totaal circa 18.000 m2. Van deze uitbreiding kan circa 10.000 m2 toegevoegd worden aan het zuidelijk deel. Naast een uitbreiding en kwaliteitsslag, die te samen voor een versterking van het winkelcentrum moeten zorgen, bestaat bij Gemeente de ambitie om gelijkertijd het stadsplein en het gehele omliggende openbaar gebied onder handen te nemen.

Van der Vorm is begin 2010 gestart met de bouw van fase I. Deze fase is het meest zuidelijke deel van het hele winkelcentrum.  Deze fase wordt ook wel een grote interne verbouwing genoemd. Deze zeer ingrijpende verbouwing omvat het maken van het eerste deel van de nieuwe passage. Een plein en een patio zijn dicht gebouwd. Hierdoor is dit winkelgebied compacter (hogere winkeldichtheid) geworden, hetgeen circa 1.350 m2 winkelruimte heeft opgeleverd binnen de huidige contouren van het winkelcentrum. In totaal is circa 3.000 m2 winkelruimte onder handen genomen. Naast een kwaliteitsslag wordt dit deel van winkelcentrum ook versterkt door het aantrekken van twee trekkers. Het algemene deel van fase I is eind 2010 opgeleverd en zullen naar verwachting rond eind 1e-kwartaal 2011 alle neven bouwactiviteiten rond deze fase I, hierbij met name te denken aan de aanleg van een daktuin, zijn afgerond.

Momenteel is Van der Vorm Vastgoed in overleg met Gemeente over de ontwikkeling van een vervolgfase. Deze eerstvolgende fase, genaamd fase II, is bedacht op de locatie van de huidige vijver aan de "achterzijde" van het zuidelijk deel. Deze direct aan fase I grenzende fase, ook wel "de 3e trekker locatie" genaamd, heeft een uitbreidingspotentie van circa 4.650 m2 winkelruimte, verdeeld over twee lagen. Gezien de omvang zal deze fase zeer waarschijnlijk worden opgedeeld een kleinere deelfases. De overige fases, waarbij dan kritisch naar het nieuw te realiseren winkel- en woningbouwprogramma in relatie tot de marktvraag gekeken zal worden, zullen later in de tijd ter hand genomen worden.

Voor deze uitbreidingen zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast hetgeen de nodige proceduretijd vergt.

Terug naar overzicht

In beeld:


inschrijven
huurwoningen
projectontwikkeling